สรรพคุณ-กระชายขาว

กระชายขาว มีสรรพคุณอะไรบ้าง? ป้องกันโควิด-19 ได้จริงไหม

สมุนไพร กระชายขาว มีสรรพคุณอะไรบ้าง ? กระชายขาวเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่คู่กับครัวไทย ที่คนส่วนใหญ่มักนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร นอกจากจะนำมาใช้ในการปรุงอาหารแล้ว กระชายขาวยังนำม่ใช้ในตำรับยาพื้นบ้านของคนไทย